Rahvarinne

  • Rahvarinne

    Rahvarinne (01.10.1988)

    Rahvarinde kongressi presiidium, Liina Tõnisson - Konsultatsioonifirma Mainor majandusanalüüsi büroo juhataja, majanduseksperimentide osakonna juhataja 1981 - 1989 ja Endel Lippmaa - TA Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi direktor 1980 - 2001.

    Loe lähemalt