3 x 2 küsimust

 • 3 x 2 KÜSIMUST 00:14:31

  3 x 2 KÜSIMUST (01.01.1971)

  3 x 2 küsimust. Reporter on Hans Kiiver. Aastalõpu intervjuu teadlastega. "3 x 2 küsimust" intervjuu toimub kuuendat korda. Mida loodate teaduse lähemalt tulevikult? Millisena kujutate teaduse arengut oma erialal? Vastavad Teaduste Akadeemia president Arnold Veimer, Tallinna Polütehnilise Instituudi rektor Agu Aarna ja Teaduste Akadeemia Ajalooinstituudi direktor Juhan Kahk...

  Loe lähemalt

 • 3 x 2 KÜSIMUST 00:14:50

  3 x 2 KÜSIMUST (31.12.1970)

  3 x 2 küsimust. Reporter on Hans Kiiver. Aastalõpu intervjuu teadlastega. "3 x 2 küsimust" intervjuu toimub kuuendat korda. Mida peate 1970. aasta suurimaks saavutuseks teaduses? Mida peate 1970. aasta suurimaks saavutuseks oma erialal? Vastavad Teaduste Akadeemia president Arnold Veimer, Tallinna Polütehnilise Instituudi rektor Agu Aarna ja Teaduste Akadeemia Ajalooinstituudi direktor Juhan Kahk...

  Loe lähemalt

 • 3 x 2 KÜSIMUST 00:12:41

  3 x 2 KÜSIMUST (31.12.1971)

  3 x 2 küsimust. Reporter on Hans Kiiver. Aastalõpu intervjuu teadlastega. "3 x 2 küsimust" intervjuu toimub seitsmendat korda. Mida peate tähtsaimaks teaduslikuks saavutuseks 1971. aastal? Millist saavutust oma erialalt hindate kõige toekamaks? Vastavad Elektritööstuse Planeerimis- ja Juhtimissüsteemide Teadusliku Uurimise ja Projekteerimis-Tehnoloogilise Instituudi direktor Olaf Terno, Tallinna Polütehnilise Instituudi kaugõppeprorektor Georgi Ozerov ja Tartu Riikliku Ülikooli professor, Ülemaailmse Arstideseltsi kõrgema närvitegevuse sektsiooni viitsepresident Jüri Saarma...

  Loe lähemalt

 • 3 x 2 KÜSIMUST 00:09:27

  3 x 2 KÜSIMUST (01.01.1972)

  3 x 2 küsimust. Reporter on Hans Kiiver. Aastalõpu intervjuu teadlastega. "3 x 2 küsimust" intervjuu toimub seitsmendat korda. Mida ootate teaduse lähemalt tulevikult? Mida arvate juhtuvat lähemas tulevikus oma erialal? Vastavad Elektritööstuse Planeerimis- ja Juhtimissüsteemide Teadusliku Uurimise ja Projekteerimis-Tehnoloogilise Instituudi direktor Olaf Terno, Tallinna Polütehnilise Instituudi kaugõppeprorektor Georgi Ozerov ja Tartu Riikliku Ülikooli professor, Ülemaailmse Arstideseltsi kõrgema närvitegevuse sektsiooni viitsepresident Jüri Saarma...

  Loe lähemalt

 • 3 x 2 KÜSIMUST 00:19:55

  3 x 2 KÜSIMUST (31.12.1968)

  Toimetaja Uno Raspel. 3 x 2 küsimust. Aastalõpu intervjuu teadlastega. Mida teadlased peavad kõige kaalukamaks saavutuseks teaduses 1968. aastal? Mida teadlased peavad kõige kaalukamaks saavutuseks lõppeval aastal oma erialal? Küsimustele vastavad Teaduste Akadeemia Füüsika ja Astronoomia Instituudi direktor Aksel Kipper, arstiteadlane dotsent Ülo Lepp ja Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi direktor Harald Haberman...

  Loe lähemalt

 • 3 x 2 KÜSIMUST 00:18:52

  3 x 2 KÜSIMUST (01.01.1966)

  Toimetaja ja saatejuht Hans Kiiver. 3 x 2 küsimust. Uue aasta esimesel päeval vastavad teadlased küsimustele: Mida nad peavad olulisemaks teadusaastal 1965? Missugune on teaduse lähim tulevik? Küsimustele vastavad TPI soojusenergeetika kateedri juhataja Ilmar Öpik, TPI ehitusteaduskonna dekaan Helmut Oruvee (tema osalusel rajati Tallinna Lauluväljaku arhitektuuriakustika) ning TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi direktor Harald Haberman...

  Loe lähemalt

 • 3 x 2 KÜSIMUST 00:14:37

  3 x 2 KÜSIMUST (09.01.1965)

  Helioperaator Lilian Kilg. 3 x 2 küsimust. Saates jätkavad teadlased küsimustele vastamist (eelmine saade oli kavas 01.01.1965): Tallinna Polütehnilise Instituudi rektor Agu Aarna, Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi direktor Pavel Bogovski, Tartu Ülikooli rektor Feodor Klement...

  Loe lähemalt

 • 3 x 2 KÜSIMUST 00:16:41

  3 x 2 KÜSIMUST (01.01.1965)

  Helioperaatorid Lilian Kilg ja Maimu Liitoja. 3 x 2 küsimust. Saates esinevad teadlased: Tallinna Polütehnilise Instituudi rektor Agu Aarna, Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi direktor Pavel Bogovski, Tartu Ülikooli rektor Feodor Klement...

  Loe lähemalt

 • 3 x 2 küsimust: 3 x 2 KÜSIMUST. Aastalõpuintervjuu teadlastega 00:16:31

  3 x 2 küsimust: 3 x 2 KÜSIMUST. Aastalõpuintervjuu teadlastega (01.01.1970)

  Aastalõpuintervjuu teadlastega. Küsimustele - mida te peate tähtsamaks saavutuseks möödunud aastal oma erialal ja missugune on teie arvates 1969. aasta tähtsaim saavutus teaduses üldse, vastavad akadeemik Viktor Maamägi, akadeemik Aksel Kipper, tehnikateaduste doktor Boris Tamm, reporter Hans Kiiver.

  Loe lähemalt