Kui kogu rahvas...

 • KUI KOGU RAHVAS... 34. Murranguaasta algus 00:39:38

  KUI KOGU RAHVAS... 34. Murranguaasta algus (02.01.1983)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor Lembit Siimaste. Helioperaator Anne Jaama. Kui kogu rahvas... 34. saade. "Murranguaasta algus". 8. Eesti Laskurkorpuse lahingud Velikije Luki all 1943. aasta jaanuaris...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 33. Detsember 1942 00:39:18

  KUI KOGU RAHVAS... 33. Detsember 1942 (19.12.1982)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja salvestaja Lembit Siimaste. Helioperaator Anne Jaama. Kui kogu rahvas... 33. saade "Detsember 1942". 8. Eesti Laskurkorpuse lahingutegevusest Velikije Luki all detsembris 1942...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 32. Lahinguristsed 00:38:04

  KUI KOGU RAHVAS... 32. Lahinguristsed (12.12.1982)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor Lembit Siimaste. Helioperaator Anne Jaama. Kui kogu rahvas... 32. saade "Lahinguristsed". 8. Eesti Laskurkorpuse lahingutegevuse algus Velikije Luki all. Tallinna Polütehnilise Instituudi prorektor Boris Tamm kõneleb sõjamälestuste tähendusest kunagiste sündmuste taaselustamisel...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 31. Maailma tähelepanu keskmes 00:40:20

  KUI KOGU RAHVAS... 31. Maailma tähelepanu keskmes (28.11.1982)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor Lembit Siimaste. Helioperaator Anne Jaama. Kui kogu rahvas... 31. saade. "Maailma tähelepanu keskmes". Stalingradi lahingu vastukajasid kogu maailmas. Vaenlane sissepiiratud Stalingradis, Mansteini grupeeringu peatamine ja tagasilöömine Stalingradi lähistel...

  Loe lähemalt

 • Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 30. Pidu meie tänavas 00:38:19

  Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 30. Pidu meie tänavas (19.11.1982)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor Lembit Siimaste. Helioperaator Anne Jaama. Kui kogu rahavas... Kolmekümnes saade "Pidu meie tänavas". Sõja tegevus Põhja-Aafrikas 1942. aastal. Punaarmee vastupealetungi algus Stalingradi all...

  Loe lähemalt

 • Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 28. Korpuse sünd. 02 00:39:25

  Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 28. Korpuse sünd. 02 (08.10.1982)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor Lembit Siimaste. Helioperaator Anne Jaama. Kui kogu rahvas... Kahekümne kaheksas saade. "Korpuse sünd". Teine saade. Lahingute ägenemine Stalingradis, meeleolu langus vaenlaste ridades...

  Loe lähemalt

 • Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 27. Korpuse sünd. 01 00:38:26

  Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 27. Korpuse sünd. 01 (19.09.1982)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht on Lembit Siimaste. Helioperaator Anne Jaama. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." kahekümne seitsmes saade "Korpuse sünd". Lahingud Stalingradi linnas. Okupantide ja nende eesti kodanlikest natsionalistidest käsilaste verine kuritegu Kalevi-Liival...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 26. Raske suvi 1942 00:39:07

  KUI KOGU RAHVAS... 26. Raske suvi 1942 (22.08.1982)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht on Lembit Siimaste. Helioperaator Anne Jaama. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." kahekümne kuues saade "Raske suvi 1942". Winston Churchilli külaskäik Moskvasse augustis 1942 ning tema poliitika liitlaskohustuste täitmisel...

  Loe lähemalt

 • Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 25. Peasuund lõuna 00:39:05

  Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 25. Peasuund lõuna (08.08.1982)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht on Lembit Siimaste. Helioperaator Anne Jaama. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." kahekümne viies saade "Peasuund lõuna". Dmitri Šostakovitši VII sümfoonia blokaadirõngas Leningradis...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 24. Liitlased ja vaenlased 00:39:00

  KUI KOGU RAHVAS... 24. Liitlased ja vaenlased (18.07.1982)

  Saate autor ja saatejuht on Lembit Siimaste. Helioperaator Maili Ainula. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." kahekümne neljas saade "Liitlased ja vaenlased". Laevakaravani PQ-17 hukkumise lugu, sakslaste pealetungi algus lõunarindel ja liitlasriikide rahvaste suhtumine Nõukogude Liidu abistamisse...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS...23. Sõja aastaring 00:39:47

  KUI KOGU RAHVAS...23. Sõja aastaring (20.06.1982)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht on Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." kahekümne kolmas saade "Sõja aastaring". NSV Liidu Ülemnõukogu istungjärk Moskvas 1942. aasta juunis, saksa fašistide kuriteod, eesti väeosade ajalehtede väljaandmine, spordist eesti diviisides, Eesti Riikliku Kunstiansambli külaskäik eesti väeosadesse...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS...22. Rahvas ei alistu 00:39:47

  KUI KOGU RAHVAS...22. Rahvas ei alistu (23.05.1982)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht on Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." kahekümne teine saade "Rahvas ei alistu". Sõjaline olukord 1942. aasta kevadel, Vjatšeslav Molotovi reis Inglismaale ja USA-sse, partisaniliikumine Eestis 1942...

  Loe lähemalt

 • Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 21. Rahumõtteid sõja süles 00:36:22

  Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 21. Rahumõtteid sõja süles (09.05.1982)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." kahekümne esimene saade "Rahumõtteid sõja süles". Sõjameheelu õppelaagris 1942. aasta kevadel, sakslaste ettevalmistusi suureks pealetungiks, Nõukogude Liidu marssali Kliment Vorošilovi külaskäik eesti rahvusväeosadesse...

  Loe lähemalt

 • Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 20. Teine diviis 00:40:03

  Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 20. Teine diviis (11.04.1982)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht on Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." kahekümnes saade "Teine diviis". 249. eesti laskurdeviisi moodustamine Uuralis 1942. aasta alguses...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 19. Tõotus kodumaale 00:39:00

  KUI KOGU RAHVAS... 19. Tõotus kodumaale (14.03.1982)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht on Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." üheksateistkümnes saade "Tõotus kodumaale". Saates kõneldakse saksa vägede uutest rünnakuplaanidest 1942...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 18. Muusad ei vaikinud 00:39:11

  KUI KOGU RAHVAS... 18. Muusad ei vaikinud (14.02.1982)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht on Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." kaheksateistkümnes saade "Muusad ei vaikinud". Sõjasündmused 1942. aasta alguses. Eesti Riiklike Kunstiansamblite moodustamine tagalas ning Jaroslavlis, ansambli töö algus...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 17. Tagalas rinde heaks 00:34:19

  KUI KOGU RAHVAS... 17. Tagalas rinde heaks (31.01.1982)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." seitsmeteistkümnes saade "Tagalas rinde heaks ". Atlandi harta vastuvõtmisest ja selle muutumisest fašismivastase koalitsiooni programmdokumendiks, Eestist evakueeritud inimeste elust ja tööst Nõukogude Liidu tagalas sõja alguses...

  Loe lähemalt

 • Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 16. Võitlejad koonduvad 00:40:17

  Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 16. Võitlejad koonduvad (10.01.1982)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht on Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." kuueteistkümnes saade "Võitlejad koonduvad". Okupantide adminstratiivkorraldusi okupeeritud Eestis, uue 1942...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 15. Raske aasta lõpp 00:40:08

  KUI KOGU RAHVAS... 15. Raske aasta lõpp (27.12.1981)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." viieteistkümnes saade "Raske aasta lõpp". Olukord Leningradi blokaadi ajal ja "Elu tee". Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi peaspetsialist Vladimir Käsper kõneleb Leningradi blokaadi aja leivast, teede ja jäätrassi korrast ning võitlusest marodööridega...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 14. Hävingu algus 00:39:39

  KUI KOGU RAHVAS... 14. Hävingu algus (06.12.1981)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht on Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." neljateistkümnes saade "Hävingu algus". Saade Moskva kaitsmisest ja Punaarmee vastupealetungi algusest 1941...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 13. Kangelasepopöad 00:29:23

  KUI KOGU RAHVAS... 13. Kangelasepopöad (01.12.1981)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht on Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." kolmeteistkümnes saade "Kangelasepopöad". Sevastoopoli, Hanko ja Osmussaare kaitsmine. Saates kasutatud katkendeid NSVL marssali Georgi Žukovi mälestustest, Mihhail Dudini luulet, Pravda korrespondendi Rudnõi kirjutist 1941...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 12. Okupantide ikkes 00:38:25

  KUI KOGU RAHVAS... 12. Okupantide ikkes (15.11.1987)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht on Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." kaheteistkümnes saade "Okupantide ikkes". Saates juttu fašistliku terrori algusest Eestis 1941. aastal ja Eesti kodanlike natsionalistide kuritegudest...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 10. Vaenlane ründab 00:39:07

  KUI KOGU RAHVAS... 10. Vaenlane ründab (18.10.1981)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht on Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." kümnes saade "Vaenlane ründab". Saade territoriaalse 22. laskurkorpuse lahinguteest 1941. aasta suvel-sügisel jm...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 09. Maal ja merel 00:39:06

  KUI KOGU RAHVAS... 09. Maal ja merel (04.10.1981)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht on Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." üheksas saade "Maal ja merel". Saates juttu 1941. aasta oktoobri alguseks väljakujunenud rindeolukorrast, fašistlikust pealetungist Moskvale, Eesti ringhäälingu saadete taasalustamisest ümberpiiratud Leningradis jm...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 08. Võitlus kestab 00:34:32

  KUI KOGU RAHVAS... 08. Võitlus kestab (20.09.1981)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht on Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." kaheksas saade "Võitlus kestab". Saates juttu fašistide pealetungist Leningradile Teises maailmasõjas, lahingutee algusest Saaremaal, tagasivaateid rahvakaitseväelaste võitlusele ning juttu rindeajakirjanike tööst...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 07. Sihtpunkt - Leningrad 00:37:54

  KUI KOGU RAHVAS... 07. Sihtpunkt - Leningrad (06.09.1981)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." seitsmes saade "Sihtpunkt - Leningrad". Kaitselahingute lõpp Tallinnas 1941. aasta augustis ja Tallinna kaitsjate raskest evakueerimisest laevadel Leningradi...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 06. Tallinna kaitsel 00:35:56

  KUI KOGU RAHVAS... 06. Tallinna kaitsel (23.08.1981)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." kuues saade "Tallinna kaitsel". Saade olukorrast rindel 1941. a augustis, rinde jõudmisest Tallinna alla, Tallinna kaitsmisest...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 04. Rinne ja tagala 00:35:05

  KUI KOGU RAHVAS... 04. Rinne ja tagala (26.07.1981)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." neljas saade "Rinne ja tagala". Teise maailmasõja 5. nädala sündmused rindel, eraldi ENSV kaitsmine, 22...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 05. Rängad heitlused 00:34:49

  KUI KOGU RAHVAS... 05. Rängad heitlused (09.08.1981)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." viies saade "Rängad heitlused". Kaitselahingutest 7. sõjanädalal (1941. aastal) kogu NSVL rindel, kaasa arvatud ENSV...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 02. Sõda 00:29:15

  KUI KOGU RAHVAS... 02. Sõda (22.06.1981)

  Toimetaja Hilda Raudkivi. Saate autor ja saatejuht Lembit Siimaste. Saatesarja "Kui kogu rahvas..." teine saade "Sõda". Õhtu ja öö vastu 22. juunit 1941. aastal ja sõja algusega seotud sündmused...

  Loe lähemalt

 • KUI KOGU RAHVAS... 01. Viimane rahunädal 00:33:39

  KUI KOGU RAHVAS... 01. Viimane rahunädal (21.06.1981)

  Saate autor ja saatejuht on Lembit Siimaste. Saatesari "Kui kogu rahvas..." esimene saade. Viimane rahunädal. Sündmused 1941. aasta kevadel vahetult enne sõja algust: loov ülesehitustöö Nõukogude Eestis, sõda Läänes ja fašistliku Saksamaa ettevalmistused kallaletungiks Nõukogude Liidule...

  Loe lähemalt

 • Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 108. saade. Kaug - Itta! 00:39:27

  Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 108. saade. Kaug - Itta! (25.08.1985)

  Saade käsitleb Nõukogude - Jaapani suhteid, Nõukogude Liidu sõttaastumist imperialistliku Jaapani vastu. 00:12:41 ja 00:32:12 Johannes Ulfsak, personaalpensionär, meenutab sõjaväeteenistust Kaug-Idas II maailmasõja aastatel ja Nõukogude Liidu sõttaastumist Jaapani vastu...

  Loe lähemalt

 • Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 107. saade. Hiroshima 00:39:37

  Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 107. saade. Hiroshima (11.08.1985)

  107. saade. Esimese aatomipommi heitmine Jaapani linnale ja selle tagajärjed. Esinejad: 1. Jüri Raudsepp, Eesti Raadio pressibüroo peatoimetaja. Meenutab oma külaskäiku Hiroshimasse ja seal nähtut...

  Loe lähemalt

 • Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 11. Moskva all 00:38:51

  Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 11. Moskva all (01.11.1981)

  Dokumentaalne raadiopublikatsioon Suurest Isamaasõjast, juttu tuleb Moskva kaitselahingutest 1941. a sügisel, paraadist Punasel väljakul 7. novembril 1941, lahingutest Osmussaare pärast. Saate autor Lembit Siimaste, tekste loevad Hans Kivilo ja Tanel Lään, kasutatud ka lõike arhiivist...

  Loe lähemalt

 • Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 03. Rasked nädalad 00:33:30

  Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 03. Rasked nädalad (12.07.1981)

  Dokumentaalne raadiopublikatsioon Suure Isamaasõja esimestest nädalatest, kogu maa muutumisest sõjaleeriks, vastupanu organiseerimisest fašistidele Nõukogude Eesti territooriumil. Saate autor Lembit Siimaste, tekste loevad Hans Kivilo ja Tanel Lään, saates kasutatud lõike arhiivist...

  Loe lähemalt

 • Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 66. saade. Leningrad - ENSV pealinn. 00:39:36

  Kui kogu rahvas...: KUI KOGU RAHVAS... 66. saade. Leningrad - ENSV pealinn. (25.03.1984)

  66. saade "Leningrad - ENSV pealinn". Lembit Siimaste dokumentaalne raadiokompositsioon. Sisu: Eesti NSV valitsusasutuste asumine Leningradi 1944. a veebruaris, ettevalmistustöödest tagasipöördumiseks Eestisse...

  Loe lähemalt

Kokku: 36 | Näita esimest lehte